Mi Mamiya y yo


Mi Mamiya y yo, originally uploaded to flickr by david_fisher.